Inschrijfvoorwaarden trainingen Watertalent Academy

Inschrijving

Na ontvangst van je inschrijving ontvang je als deelnemer een schriftelijke bevestiging hiervan. Je aanmelding is daarmee definitief en de overeenkomst tot deelname tot stand gekomen.

Optie plaatsen

Het is mogelijk een vrijblijvende optie op een trainingsuitvoering te plaatsen. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer er geen plaats is in de door jou gewenste trainingsuitvoering nemen wij contact met je op. Ook wanneer wij om organisatorische redenen willen weten of je optie omgezet kan worden in een definitieve inschrijving benaderen wij je.

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal incl. softwarepakketten van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij Watertalent Academy (voor zover van toepassing). Het studiepakket voor de training ontvangt u op de door u gekozen startdatum. De training wordt aangeboden op de bij inschrijving aangegeven datum.

Factuur

Je ontvangt de factuur van Watertalent Academy V.O.F. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

Annuleren

-          Annulering van de overeenkomst tot deelname kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

-          Bij annulering van een inschrijving tot vier weken voor de aanvangsdatum van de training brengt Watertalent Academy geen kosten in rekening.

-          Annuleer je binnen vier weken voor de aanvangsdatum van de training dan brengt Watertalent Academy 100% van de kosten in rekening.

-          Het is mogelijk bij verhindering een vervanger deel te laten nemen.

-          Bij niet verschijnen op de eerste dag van de training of tussentijdse beëindiging van je deelname worden de volledige trainingskosten in rekening gebracht.

-          Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald

Annulering door Watertalent Academy

-          Watertalent Academy behoudt zich het recht voor bij geringe deelname wijzigingen in de begeleiding aan te brengen.

-          Watertalent Academy behoudt zich het recht voor tot uiterlijk twee weken voor de aanvang van de training bij onvoldoende deelname de uitvoering van de training te annuleren.