luchttalent.nlVoor bedrijven

Wereldhandel trekt weer aan

De wereldhandel is rond de jaarwisseling weer toegenomen. In die richting wijst de nieuwe maandelijkse containerindex, die het Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) en het Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ontwikkeld hebben. De waarde ervan nam in december 2011 toe tot 110,2 punten, tegen 107,7 in de maand ervoor. De eerste schattingen voor januari gaven een verdere toename tot 111,1 punten.

Snel en betrouwbaar
In de Containeroverslag-Index zijn de cijfers verwerkt van 72 havens die samen goed zijn voor ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. ISL houdt deze voor voortdurend bij voor zijn marktverwachtingen en corrigeert ze voor seizoensinvloeden en kalendereffecten.

Omdat de containerdata relatief snel beschikbaar zijn, kan al rond 25 dagen na het einde van een maand een eerste inschatting gemaakt worden. Daarmee is de index wezenlijk sneller dan andere tot dusverre gebruikte indicatoren voor de internationale goederenuitwisseling.

Volgens ISL-berekeningen correleert de Containeroverslag-Index zeer sterk met veranderingen in de wereldhandel. Dat werd vooral duidelijk tijdens de financiële en economische crisis van 2008/2009.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam