luchttalent.nlVoor bedrijven

Havens trekken samen op in versterken van achterlandinfrastructuur

donderdag 8 maart 2012
Categorieën: Algemeen, Haven

Op 29 februari 2012, hebben de havendirecteuren Eddy Bruyninckx (Antwerpen), Jens Meier (Hamburg) en Hans Smits (Rotterdam) in het Europees Parlement hun steun uitgesproken voor de verdere ontwikkeling van een Europees intermodaal transportnetwerk. Vooral spoor en binnenvaartcorridors, waarbij de drie havens begin- en eindpunt zijn van belangrijke corridors, zijn essentieel voor het Europese transport in de toekomst. De aanwezige Europarlementariërs benadrukten de belangrijke rol van de havenbedrijven hierin. De drie havens zijn van mening dat de fondsen die de Europese Commissie beschikbaar gaat stellen, niet louter "politiek" verdeeld gaan worden over de 27 EU-landen. Het Europese geld moet juist geïnvesteerd worden, waar de grote goederenstromen zijn, dus vanuit de grote zeehavens het achterland in.

Er is ook gesproken over twee nieuwe voorstellen van de Europese Commissie, de ‘Richtlijnen voor het Trans Europese Netwerk voor Transport’ (TEN-T) en de ‘Connecting Europe Facility’ (CEF) tot 2020. De havens onderschrijven van harte de ambities in de voorstellen gericht op het ontwikkelen van een Europees multimodaal kernnetwerk voor goederenvervoer en wat een bijdrage zal leveren aan het bereiken van de doelen van het Witboek Transport (met betrekking tot duurzaamheid).

Meerwaarde
Tevredenheid uitten de havenbestuurders over het toegenomen budget voor transportinfrastructuur via de Connecting Europe Facility (CEF). Het budget van € 21,7 miljard dient echter expliciet te worden gebruikt voor projecten in het kernnetwerk die een bewezen directe Europese meerwaarde hebben. Hierbij moet de verdeling van de goederenstromen in ogenschouw worden genomen.

Efficiënt
Tenslotte verwezen de drie havenbedrijven nog naar het onderzoek uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau NEA dat zij samen initieerden. Deze studie toont aan dat de noordelijke zeehavens de meest efficiënte route bieden voor containertransport naar Europa. Zeven havens in Noord-Europa slaan ongeveer vier keer zo veel containers over als de belangrijkste elf concurrerende havens langs de zuidkust van Europa. Deze situatie is efficiënt en is te verklaren door een combinatie van maritieme factoren, achterlandfactoren en externe, milieugerelateerde factoren.

bron: Port of Rotterdam