luchttalent.nlinfratalent.eucitytalent.nlVacature plaatsen

Havenbedrijf Amsterdam ondertekent Grondstoffenakkoord

31 januari 2017
Categorieën: Algemeen, Haven, Economie
Op 24 januari werd Havenbedrijf Amsterdam officieel mede-ondertekenaar van het landelijke Grondstoffenakkoord. Samen met een groot aantal bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, gaf het Havenbedrijf in Den Haag het startschot om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

De ondertekenaars stellen in het eerste half jaar van 2017 gezamenlijk transitieagenda’s op voor vijf thema’s, die we de komende vijf jaar ook gezamenlijk gaan uitvoeren. Die thema’s zijn: (1) Biomassa en voedsel; (2) Kunststoffen; (3) Maakindustrie; (4) Bouw; en (5) Consumptiegoederen. Het Grondstoffenakkoord is onderdeel van het het Rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050’.
Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie - Nederland circulair in 2050 - te halen.

Dit sluit naadloos aan bij de Visie 2030 en de strategie voor de komende 4 jaar van het havenbedrijf.

Meer informatie over het Grondstoffenakkoord vindt u hier. De ondertekenaars van het akkoord vindt u hier.

Bron: Havenbedrijf Amsterdam