luchttalent.nlinfratalent.eucitytalent.nlVacature plaatsen

Cursus LNG als Brandstof voor zeevaart van STC-Group als eerste erkend

14 februari 2017
Categorieën: Haven, Watertalent in de pers

Na een intensieve audit heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de basiscursus ‘LNG als Brandstof’ van opleidings- en kennisinstituut de STC-Group geaccrediteerd. De STC-Group heeft hiermee als eerste opleider in Nederland de erkenning ontvangen voor het geven van de maritieme LNG-basiscursus.
Vanaf 1 januari 2017 is, volgens de IGF Code, deze cursus verplicht voor bemanningen van schepen die varen op gasvormige of andere licht ontvlambare brandstoffen. Het doel van de IGF Code is het minimaliseren van de risico’s  voor het schip, de bemanning en de omgeving. De opleidingsvereisten zijn uitgewerkt in de STCW-reglementen voor zeevarenden.

Een belangrijk deel van de doelstelling van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is op lange termijn de milieu-impact van scheepvaart te verminderen. De overstap voor zeeschepen op het schonere LNG draagt hieraan bij. Vanuit de Europese Unie wordt dit mede-ondersteund via het ReaLNG project. Dit project richt zich op het vereenvoudigen van de invoering van LNG als scheepsbrandstof voor de zeevaart. De STC-Group heeft de basiscursus ‘LNG als Brandstof’ ontwikkeld binnen dit project.

Basiscursus

Tijdens de basiscursus ‘LNG als Brandstof’ ligt de nadruk op de eigenschappen van en het werken met LNG of andere licht ontvlambare brandstoffen. Ook voor de praktijk, zoals het bunkeren en incidentbestrijding, is ruime aandacht. Het praktijkgedeelte vindt plaats op het Fire & Safety Training Centre en in het tankerpracticum van de STC-Group. “De inzet van cryogene demonstraties en het tankerpracticum leveren een waardevolle bijdrage aan de begripsontwikkeling, doordat ze situaties in de praktijk realistisch nabootsen”, aldus manager zeevaart Evert van Leeuwen.

Audit

De audit vond begin februari plaats. De auditor heeft voorafgaand aan de erkenning de cursusdocumentatie gecontroleerd en daarna deelgenomen aan de tweedaagse cursus. De auditor verklaarde een prettige en goed verzorgde cursus te hebben gevolgd die qua inhoud en eisen ruim voldoet aan het STCW. Hiermee werd tot erkenning overgegaan, waarmee de basiscursus ‘LNG als Brandstof’ als eerste maritieme IGF-cursus in Nederland is goedgekeurd.

Bron: STC Group