luchttalent.nlinfratalent.eucitytalent.nlVacature plaatsen

Pressure Cooker ‘Haven en Maritiem’

Inleiding

In 2009 organiseerde de Hogeschool Rotterdam de eerste editie van Pressure Cooker. Vijf dagen en nachten werkten dertig topstudenten van uiteenlopende opleidingen met twintig docenten en professionals samen aan één doel: slimme, nieuwe oplossingen bedenken voor de toekomstige problemen in de zorg. Deze aanpak is goed bevallen, daarom organiseerde de Hogeschool Rotterdam in 2011 de tweede versie van Pressure Cooker om oplossingsrichtingen te bedenken voor een ideale Rotterdamse haven.


In 2012 neemt het Scheepvaart en Transport College (STC-Group) – als een van de deelnemers in het programma ‘HBO in de Haven’ het initiatief voor een Pressure Cooker ‘Haven en Maritiem’. Met dit initiatief wordt doorgepakt op het succes en de resultaten van de Pressure Cooker 2011. Pressure Cooker verbindt bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen in een vorm van co-creatie om kennis en kunde in de Rotterdamse haven en Nederlandse maritieme cluster uit te wisselen, te bestendigen en te zorgen voor een innovatief onderwijs en ondernemersklimaat.

Uitgangspunt

In deze Pressure Cooker ‘Haven en Maritiem’ gaan we aan de slag om te kijken hoe we de visie en ideeën die er zijn voor de haven en maritiem cluster kunnen realiseren door middel van samenwerkingsverbanden en communities. Zonder mensen gebeurt er niets. Wie gaat met wie samenwerken aan een onderwerp en in welke vorm gaan we dat doen, dat is de hoofdvraag van deze Pressure Cooker.


Pressure Cooker is een methode voor innovatie door middel van co-creatie. Multidisciplinair gaan we oplossingen creëren voor toekomstige vraagstukken. Daarbij gaan we eerlijk, open en met een flinke dosis lef het gesprek aan en wisselen ideeën uit. Pressure Cooker is een methodiek die gezamenlijk de agenda zet en die vervolgens in co-creatie realiseert. Door gezamenlijk met onderwijs, overheid en bedrijven aan de slag te gaan boeit en bindt Rotterdam!


Nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen leidt tot een hoogwaardige arbeidsmarkt, leefomgeving en bereikbaarheid. Aanpassingsvermogen is ons handelsmerk. De Pressure Cooker ‘Haven en Maritiem’ zal deze samenwerking versnellen en verbeteren. Er worden bruggen gebouwd tussen management en techniek, onderwijs en bedrijfsleven en de haven en de stad. Daarom is het thema ‘Connecting’ als het centrale thema voor de Pressure Cooker van dit jaar gekozen.

Deelnemers

In een Pressure Cooker wordt samengewerkt tussen vijftig excellente studenten en twintig docenten van de Rotterdamse hogescholen en professionals uit het bedrijfsleven. De STC-Group is de initiatiefnemer van deze Pressure Cooker ‘Haven en Maritiem’. Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland zullen meedoen en meedenken in het project leveren projectteammedewerkers en deelnemers.


De maritieme sector heeft zich al gecommitteerd aan deelname aan deze Pressure Cooker. Er is een verbinding gelegd met de Proeftuin Maritieme Innovatie. Stichting Maritiem Land heeft zich al achter het concept geschaard en Holland Marine Equipment (HME), de branchevereniging van maritieme toeleveranciers participeert actief mee in de totstandkoming van het project. Via HME is er een koppeling gemaakt met de Proeftuin Maritieme Innovatie.


Het Havenbedrijf Rotterdam – partner in het programma ‘HBO in de Haven’ - zal ook deze Pressure Cooker weer meedoen. De wens is dat ook Gemeente Rotterdam net als voorgaand jaar zal participeren als een van de trekkers van de Pressure Cooker. De Kamer van Koophandel Rotterdam heeft ook aangegeven te willen deelnemen.


Het project wordt echter alleen een succes wanneer er wordt samengewerkt met een aantal strategische partners uit het bedrijfsleven. We gaan samenwerking zoeken met bedrijven en instellingen die op een of andere manier betrokken zijn bij de Rotterdamse haven en het maritieme sectoren.

Opzet van de Pressure Cooker

De opzet van de Pressure Cooker bestaat globaal uit drie delen. Het belangrijkste onderdeel is de projectweek waarin de studenten en professionals daadwerkelijk een aantal dagen achter elkaar met elkaar aan de slag gaan. In de aanloopmaanden van de projectweek zullen er cases geformuleerd worden en een programma worden opgesteld dat behandeld wordt tijdens de projectweek. Na de projectweek zullen de samenwerkingsvormen bestendigd worden.


Een co-creatie proces vindt plaats aan de hand van het zogenaamde snelkookpan principe:

 • Dag 1: Het voorgerecht: Op deze eerste dag zullen de stakeholders, zoals bedrijven en onderwijsinstellingen de centrale vraagstukken definiëren om de onderliggende thema’s in kaart te brengen. De uitkomst van deze eerste dag zijn concrete cases, die tijdens het hoofdgerecht door alle stakeholders worden uitgewerkt.
 • Dag 2, 3 en 4: Het hoofdgerecht zal bestaan uit een driedaags evenement van co-creatie en creativiteit. De stakeholders ontvouwen zich tot opdrachtgevers van de cases en adopteren als ‘alliantie’ een team deelnemers.
 • Dag 5: Het dessert. Op deze terugkomdag zullen we de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen bestendigen voor de toekomst door concrete projectvoorstellen uit te werken die leiden tot vervolgprojecten, zoals toegepast onderzoek, onderwijsprojecten, stage- of afstudeerprojecten.


Website: http://www.blogidealehaven.nl/

Terug naar boven

Foto & Video

 • Onderwijs Centrum Binnenvaart

  Onderwijs Centrum Binnenvaart wilt dat je aan het begin van je carrière rekening houdt met de grote mogelijkheden die de binnenvaart te bieden heeft.
 • Joost de Blok

  Operationele Techniek naar Procesoperator
 • Scheepvaart en Transport College

  De opleiding voor procesoperators en maintenance technicians voor de procesindustrie
 • STC-Group

  De STC-Group is dé onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie.
 • Scheepvaart en Transport College (STC) - Waalhaven

  Het STC in Rotterdam is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen.
 • Van STC opleiding naar Productiemedewerker bij EMO - Patrick Schaap

  Korte video over Patrick Schaap. Na het afronden van zijn opleiding Coördinator Havenoperaties bij het STC is hij gaan werken bij het bulk op- en overslagbedrijf EMO.
 • Zadkine

  Zadkine is een organisatie die participeert in de Rijnmondse samenleving.
 • Zadkine Techniek

  Zadkine biedt een groot aantal mbo-opleidingen, trainingen en cursussen.
 • Zadkine Avond-mbo

  Avondopleidingen (volwassenenonderwijs op mbo-niveau) Zadkine Techniek Rotterdam.
 • ROVC

  ROVC verzorgt al meer dan 40 jaar praktijkgerichte technische cursussen voor werkenden in verschillende industrieën. ROVC adviseert en ondersteunt honderden ondernemingen bij het realiseren van een effectief HRM-, organisatie- en opleidingsbeleid.
 • Helden van Techniek - Joelle Fagnotti

  Het Albeda College is een praktijkgerichte techniekschool waar jij als student centraal staat! In Rotterdam en omstreken vind je ons regionale opleidingencentrum. We bieden je ruim 350 mbo-opleidingen die je op ruim 50 locaties kunt volgen. Het Albeda College creëert kansen voor iedereen en werkt nauw samen met het bedrijfsleven.
 • Helden van Techniek - Gerard Timmers

  Het Albeda College is een praktijkgerichte techniekschool waar jij als student centraal staat! In Rotterdam en omstreken vind je ons regionale opleidingencentrum. We bieden je ruim 350 mbo-opleidingen die je op ruim 50 locaties kunt volgen. Het Albeda College creëert kansen voor iedereen en werkt nauw samen met het bedrijfsleven.
 • Helden van Techniek - Zakaria Boulboul

  Het Albeda College is een praktijkgerichte techniekschool waar jij als student centraal staat! In Rotterdam en omstreken vind je ons regionale opleidingencentrum. We bieden je ruim 350 mbo-opleidingen die je op ruim 50 locaties kunt volgen. Het Albeda College creëert kansen voor iedereen en werkt nauw samen met het bedrijfsleven.
 • Helden van Techniek - Alric van Kan

  Het Albeda College is een praktijkgerichte techniekschool waar jij als student centraal staat! In Rotterdam en omstreken vind je ons regionale opleidingencentrum. We bieden je ruim 350 mbo-opleidingen die je op ruim 50 locaties kunt volgen. Het Albeda College creëert kansen voor iedereen en werkt nauw samen met het bedrijfsleven.
 • ROVC Cursisten 2013

  ROVC cursisten 2013. Dat werkt weer, want wij zijn opgeleid door ROVC.
 • STC Startersbank

  Technische- en haven gerelateerde bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de studie van STC-studenten worden hiervoor beloond. De aangesloten werkgevers bij het online netwerk van Watertalent krijgen exclusieve toegang tot de STC-Startersbank. Via het online platform komen bedrijven direct in contact met studenten die in de afrondende fase van hun opleiding zitten en klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De positieve bijdragen van bedrijven kan bestaan uit het bieden van stageplaatsen, maar ook uit het verzorgen van gastlessen.
 • Procestechniek

  Zadkine procestechniek.
 • Mediabedrijf van Zadkine

  Werken en Leren in de Procesindustrie. Een samenwerking tussen onderwijs en bedrijven. In deze film de praktijk van dit project bij Farmfrites in Zuid-Holland.
 • Servicemonteur W&E Maintenance

  Servicemonteur W&E Maintenance.
 • Zadkine Mechatronica

 • Mechatronica

 • Waterbouw

 • Baggermeester in de waterbouw

 • Technicom Operator

  Technicom Operator
 • Technicom MVK

  Technicom MVK
 • ROVC Werktuigbouw

  ROVC Practicum Werktuigbouw
 • VAPRO Operator opleidingen

  VAPRO is een sterk groeiende advies- en trainingsorganisatie die kennis, mensen, techniek, en industrie verbindt. Dat doen we zowel nationaal als internationaal met vestigingen in Nederland, België, China, Roemenië en opdrachten over de hele wereld. 
 • VAPRO Basisoperator

  De opleiding VAPRO basisoperator is bedoeld voor operators en technici in alle soorten industriële bedrijven. 
 • Technicom Distance Learning (DLS) - Individueel Leren

 • VCA leren via het internet met de VCANederland E-learning cursus

  Bereid u voor op het VCA examen met de VCA cursus via het internet.
 • STC-opleidingen Luchtvaart in beeld

  Spreekt de dynamiek van een luchthaven je aan? En zou je graag in een internationale omgeving willen werken? Dan past een MBO-opleiding binnen de sector Luchtvaart misschien wel goed bij jou! Kom langs op onze open dagen of bezoek onze website http://mbo-stc.nl/sectoren/luchtvaart