luchttalent.nlinfratalent.eucitytalent.nlVacature plaatsen

Bedrijfshulpverlening - BHV

Bedrijfshulpverlening - BHV
Opleidingsvorm
Soort onderwijs
Onderwijsinstelling
Medical Training (Bedrijshulpverlening - BHV)
Naar website
Bedrijfshulpverlening - BHV
Richting
Opleidingsvorm
Opleidingsvorm
Opleidingsduur
Algemene opleidingnaam
Taal
Vestiging
Instituut
Bedrijshulpverlening - BHV
Locatie

Carrière en vacatures?

We bieden je gerichte informatie over de opleiding van jouw keuze en over de bijbehorende carrièremogelijkheden en beroepen. Voor meer beleving bij de opleiding, bijbehorende beroepen en mensen op werkplek, klik hier. Wil je meer inzicht in de toekomstmogelijkheden van deze opleiding? Vacatures, beroepsbeschrijvingen en mogelijk interessante werkgevers helpen je hierbij.

2-daagse training bedrijfshulpverlening

De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt steeds belangrijker. In het kader van de Arbo-wet zijn werkgevers verplicht om één of meer werknemers aan te wijzen die de bedrijfshulpverlening op zich nemen. Als zich in een bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden, moeten zij in staat zijn om adequate hulp te verlenen, waardoor persoonlijk letsel en schade tot een minimum worden beperkt.

De bedrijfshulpverlener

Deze training is bedoeld voor medewerkers die de rol van bedrijfshulpverlener gaan vervullen. Naast een theoretisch gedeelte wordt tijdens de training nadrukkelijk aandacht besteed aan het praktische gedeelte. Hierin vindt scholing plaats voor de uitvoering in de praktijk, met instructie over het uitvoeren van levensreddende handelingen en gebruik van brandbestrijdingsmiddelen. Tevens is er aandacht voor ontruimingsplannen en de diverse veiligheidsmiddelen.

Toets

De training wordt afgerond met een theoretische toets die bestaat uit een dertigtal multiple- choice vragen en een praktische toetsing gedurende het praktijkgedeelte van de training. Wie daarvoor slaagt, ontvangt een algemeen erkend BHV certificaat.

Deze cursus is conform de Arbo-wet lid 23 a, b, c, d en samengesteld volgens richtlijnen van het NIBHV. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • eerste hulp
 • brandrepressie
 • beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • communicatie
 • ontruiming

Programma

Dag 1 - inhoud basis BHV

 • De vijf belangrijkste punten

 • Benadering slachtoffers en beoordeling vitale functies

 • Eerste hulp bij stoornis bewustzijn

 • Stabiele zijligging

 • Vergiftiging

 • Verstikking/verslikken

 • Kennis van verbandmateriaal

 • Eerste hulp bij (ernstige) bloedingen

 • Praktijkoefeningen met Lotusslachtoffers

 • Dekverband/wonddrukverband

 • Shock

 • Brandwonden

 • Botbreuken/verstuiking/kneuzing

 • Oogletsel


Dag 2 - inhoud brandbestrijding en ontruiming

 • Het begrip brand nader bekeken

 • Brand / branddriehoek / brandstadia

 • Vlammen / gloeien / smeulen

 • Deurprocedure

 • Wat te doen bij brand? / gevaren bij uitbreken brand

 • Blussen van brand / blusmiddelen

 • Theorie kleine blusmiddelen

 • Taken bedrijfshulpverlener

 • Preventieve voorzieningen

 • Ontruimingsplan

 • Communicatie

 • Melden van incidenten intern / extern

 • Praktijk blussen met koolzuursneeuw (buiten)


Overige informatie


 • Cursusduur 2 dagen of 4 dagdelen


Inclusief:

 • Lesmateriaal

 • Examen

 • Registratiekosten

 • Koffie/thee en lunch


Herhalingslessen BHV (duur 1 dag):

 • herhaling levensreddende handelingen

 • herhaling brand en ontruiming

 • incl.: Koffie/thee en lunch


Terug naar boven

Contact

Lies Moens
Telefoon:0181 - 71 23 56
Adres: Curieweg 11a
3208 KJSPIJKENISSE

Onze sectoren en opleidingen

Terug naar boven

Foto & Video