We hebben elkaar nodig, juist nu

Partnerschap

In de dynamische wereld van de haven en industrie is het belangrijk om ideeën uit te wisselen, om te blijven sparren en om de trends en ontwikkelingen in de gaten te houden. Met onze partners creëren wij kansen voor talenten en bedrijven. We organiseren interessante events (voor nu even online), werken mee aan of zetten initiatieven op, zoals Havenspot en de Maritime & Mainport Profielwerkstukkenwedstrijd, en blijven in contact met het netwerk. 

Watertalent is blij met haar partners, want in deze veranderende wereld hebben we elkaar keihard nodig!

Onze partners
Deltalinqs

Deltalinqs is de ondernemersvereniging voor het Rotterdamse havengebied, of beter gezegd: belangenbehartiger van de leden. Zo’n 750 bedrijven en organisaties – meer dan 95 procent van alle ondernemers in de regio – zijn aangesloten bij Deltalinqs. Wij begeven ons uit naam van onze leden op het snijvlak van het private ondernemen en politiek-bestuurlijke besluitvorming. De activiteiten van Deltalinqs zijn gericht op versterking van de concurrentiepositie van het Rotterdamse haven- en industriegebied, duurzame ontwikkeling van het gebied en bevordering van een politiek en maatschappelijk draagvlak voor de uiteenlopende activiteiten van onze leden. Deltalinqs heeft ongeveer twintig medewerkers, van wie zeven mensen vakinhoudelijk en beleidsinhoudelijk actief zijn. Alle zeven hebben een academisch niveau en hebben veelal een technische of juridische achtergrond. De overige medewerkers zijn verantwoordelijk voor het secretariaat, de financiën en evenementorganisatie.

LEES VERDER
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

LEES VERDER
Port of Amsterdam

Port of Amsterdam opereert in een internationale omgeving waar goederen binnenkomen en vertrekken via de zee, het binnenwater, rail en de weg. Port of Amsterdam beheert het Amsterdamse havengebied. 

Aan de landkant betekent dit dat bedrijven die zich hier willen vestigen, bij ons grond in erfpacht kunnen afnemen. Wij onderhouden het gebied, leggen wegen aan en bieden voorzieningen voor onze erfpachters. We leggen kades aan waar die nodig zijn. Kortom er wordt geïnvesteerd in de infrastructuur.

Aan de waterkant betekent dit dat havenbekkens worden aangelegd en dat wij zorgen voor een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afhandeling van zee- en binnenvaartschepen. Nautisch spelen we een centrale rol van IJmuiden tot Amsterdam, vanaf het moment dat de loods contact maakt met een zeeschip tot het moment dat het schip aan een kade afmeert.

LEES VERDER
EIC Mainport Rotterdam
EIC Mainport Rotterdam (EIC) is het educatief informatie centrum van de Rotterdamse haven. Dagelijks bezoeken onderwijsinstellingen in de gehele onderwijskolom met hun leerlingen en studenten de Rotterdamse haven en het EIC. Zij ontdekken en beleven de haven en de vele mogelijkheden er te werken. Zo worden leerlingen mede ondersteund bij belangrijke keuze momenten in hun schoolloopbaan en het maken van een bewuste opleidings- en beroepskeuze. Met ons havenprogramma  ontwikkelen we een doorlopende voorlichtingslijn voor PO, VO, MBO, HBO en WO. Ook willen we vanuit onze expertise een bijdrage leveren aan meer synergie en effect van haven en techniek- technologieprogramma’s in de regio. En tevens zijn wij vanuit onze expertise een verbindende schakel naar andere partijen in relatie tot kennis en voorlichting over de haven.
LEES VERDER
Netherlands Maritime Technology (NMT)

Netherlands Maritime Technology (NMT) is een hecht en succesvol netwerk van scheepswerven, toeleveranciers en dienstverleners. Zij maken gezamenlijk het onmogelijke mogelijk, overal ter wereld en onder welke omstandigheden dan ook. Op maritiem-technologisch gebied gaan deze bedrijven, groot en klein, altijd een stap verder op zoek naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.

Vanuit een gezamenlijke passie en trots voor de sector stroopt de gehele bureauorganisatie achter Netherlands Maritime Technology graag de mouwen op om het netwerk op allerlei wijzen te faciliteren. Netherlands Maritime Technology behartigt de belangen van het netwerk, biedt professionele ondersteuning bij projecten en voert onafhankelijke onderzoeken uit. Netherlands Maritime Technology focust zich specifiek op de thema’s Trade, Innovation en Human Capital.

Samen zorgen we ervoor dat de Nederlandse maritiem-technologische sector een sterke, vooroplopende sector blijft die meespeelt op wereldniveau.

LEES VERDER
Nederland Maritiem Land
Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Met 21.265 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 263.328 mensen, realiseert de sector een totale toegevoegde waarde van 23,2 miljard euro.
LEES VERDER
Gezamenlijk doel
Verbinden, versterken en versnellen

Een greep uit onze partnerinitiatieven:

  • In samenwerking met Port of Amsterdam hebben we in april 2020 Havenspot opgericht, hét platform voor collegiale in- en uitleen.
  • Met het EIC Mainport Rotterdam en Netherlands Maritime Technology organiseren we vanaf heden de Maritime & Mainport Profielwerkstukkenwedstrijd. Hiermee willen we scholieren uit havo 5 en vwo 6 enthousiasmeren voor deze sectoren.
  • Het Mainport Talenten Diner kwam tot stand samen met onze partners van het eerste uur, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. Wij blijven met elkaar werken aan verbinding binnen en versterking van de arbeidsmarkt.
Kom in contact
Dé community voor de haven & industrie
Wil je meer weten over onze dienstverlening of onze drijfveren om talent aan te trekken voor de haven & industrie? Lees dan snel verder. 
Meer over Watertalent
Kom in contact
Dé community voor de haven & industrie
Wil je meer weten over onze dienstverlening of onze drijfveren om talent aan te trekken voor de haven & industrie? Lees dan snel verder. 
Meer over Watertalent

Aansluiten bij de community?

Bart Verkleij

Arbeidsmarkt adviseur

0181 665 455