Innovatief ondernemerschap
Je organisatie voorbereiden op de toekomst begint bij je mensen. Met het Samen Steeds Slimmer en Sterker-Programma helpen, coachen en begeleiden wij teams en bedrijven om hun concurrentiekracht en innovatief ondernemerschap te vergroten. Het Innovatiewiel™ is daarbij ons kompas. Vanuit een heldere en praktische  aanpak gaan we concreet aan de slag. Met de juiste kennis en expertise zorgen we voor de activatie, training en ontwikkeling van de  essentiële future skills. Samen realiseren we duurzaam resultaat. 

Samen Steeds Slimmer en Sterker-Programma

Het Samen Steeds Slimmer en Sterker-Programma bestaat uit drie onderdelen. Deze onderdelen bieden we aan als integraal proces of als op zichzelf staande losse stappen (naar gelang de fase waar organisaties in zitten en willen instappen).  

Future Proof Check Up

Future Proof Check Up

Jouw startpunt voor een future proof inzet en mindset van je medewerkers 

Verbeelden

Verkennen

Meer informatie

Strategische activiteiten

Strategische activiteiten

Bewustwording, draagvlak en analyse van innovatief werkgeverschap en intern ondernemerschap 

Verbeteren

Vernieuwen

Meer informatie

Ontwikkel-activiteiten

Ontwikkelactiviteiten

Activatie, training en toepassing van future skills 

Versterken

Versnellen

Meer informatie

Innovatiewiel ™: focus, reflectie, richting en resultaat

Het Innovatiewiel™ biedt een praktische leidraad voor innovatief werkgeverschap en intern ondernemerschap. Samen doorlopen we het proces van verkennen, verbeelden, verbeteren, vernieuwen, versterken en versnellen. Dit is weergegeven in de buitenste ring. We kiezen de innovatierichting(en) met de meeste impact, weergegeven in 8 stuurrichtingen. Daaraan koppelen we ontwikkelactiviteiten, overkoepelend voor de organisatie én gericht op de individuele medewerkers en teams. 
Contact
Heb je vragen over het Samen Steeds Slimmer en Sterker-Programma? Of wil je weten hoe het Innovatiewiel™ voor jouw organisatie kan werken? 
Contact
Heb je vragen over het Samen Steeds Slimmer en Sterker-Programma? Of wil je weten hoe het Innovatiewiel™ voor jouw organisatie kan werken? 

Neem contact met ons op

Watertalent Academy

010-3118600