STC B.V. beschikt al een aantal jaren over een aantal DNV-GL klasse A gecertificeerde sleepbootsimulatoren. De simulatoren en trainingstug worden ingezet ten behoeve van het ‘Tug Boat Master-programma’ dat cursisten in anderhalf jaar tijd tot kapitein opleidt. De cursisten worden daarbij begeleid door instructeurs en mentoren. Het is ook mogelijk om uitsluitend losse modules te trainen. De trainingen worden uitgevoerd in samenwerking met Tug Training & Consultancy (TTC).

STC B.V. heeft sinds kort de mogelijkheid om een rotor(trainings)tug in te zetten. Deze tug is door Kotug speciaal ontwikkeld voor trainingsdoeleinden. Dit maakt het voor de opleider voor professionals mogelijk om trainingen op de sleepbootsimulatoren te combineren met het trainen van vaardigheden in de praktijk. Met de inzet van de tug bereidt STC B.V. zich voor op ophanden zijnde internationale veiligheidseisen voor sleepbootbemanningen die naar verwachting vanuit IMO opgelegd zullen gaan worden. 

De sleepbootsimulatoren staan op het simulatorencentrum van STC B.V. aan de Wilhelminakade in Rotterdam. De vier full mission brugsimulatoren, waarvan één met 360° en twee met 240° zicht en een volledige uitgeruste 360° sleepboot, zijn inzetbaar voor trainingsdoeleinden en voor toegepast onderzoek. Alle simulatoren zijn volledig aan te passen aan de specifieke wensen van de klant. De simulatoren zijn zowel individueel inzetbaar als interactief opererend in dezelfde trainingsomgeving. Er is een geavanceerde tool voor debriefingsdoeleinden beschikbaar. Informatie over simulatorencentrum is te vinden op www.stc-maritimesimulation.com

Waarom ben jij belangrijk voor ons
Andere projecten
Netwerkbijeenkomst
Werken in Zeehavens Amsterdam
01:00 - 01:00

Zeehavens Amsterdam (Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad) vormen met de luchthaven Schiphol één groot internationaal logistiek knooppunt voor goederenstromen van en naar Europa. De Amsterdamse havenregio is hiermee een belangrijke economische pijler in Nederland en Europa.


Meer dan 55.000 mensen danken hun baan aan de Amsterdamse havenregio. De bedrijven in de havenregio dragen samen 5,3 miljard euro bij aan de economie. Hiermee is de haven een van de vijf belangrijkste pijlers voor de groei van de Amsterdamse regio. Ook ICT, Schiphol, zakelijke dienstverlening en toerisme zitten in de top 5 die bijdragen aan de economie en de arbeidsmarkt.

Open schooldag
Havenspot - collegiale in- en uitleen
01:00 - 01:00

Amsterdam, 16 april 2020

Op dit moment staat bij bedrijven de wereld stil of draait het op meer dan volle toeren. Ook in de Amsterdamse haven zijn er in deze tijd van coronacrisis, zoals overal in het land, bedrijven waar de medewerkers zonder werk zitten of waar ze het werk niet aan kunnen. Om hierop in te spelen heeft Port of Amsterdam samen met Watertalent het initiatief genomen om online werkgevers met elkaar in contact te brengen.

Voor dit nieuwe initiatief is een online arbeidsplatform zonder winstoogmerk opgezet, door Watertalent met de naam ‘Havenspot’. Met deze collegiale in- en uitleen blijven medewerkers op de payroll staan van hun eigen werkgever, die tegen een onderling af te spreken tarief, tijdelijk werkzaamheden kunnen uitvoeren bij een andere werkgever. Het voordeel is dat wanneer de markt weer aantrekt de werknemers de werkzaamheden weer kunnen hervatten bij hun eigen werkgever zonder dat er ontslagen vallen of gebruik gemaakt hoeft te worden van regelingen van de overheid. Bedrijven (in- en buiten de havens) kunnen van dit nieuwe arbeidsmarktplatform gebruik maken door zich aan te melden op havenspot.nl en aan te geven of zij medewerkers zoeken of aanbieden. Daarna worden de bedrijven met elkaar in contact gebracht om onderling afspraken over de uitwisseling te maken.

Matty van den Berg, medeoprichter van Watertalent: 'Wij zijn blij met de proactieve houding van Port of Amsterdam om op deze manier het havenbedrijfsleven te ondersteunen. In het korte tijdsbestek van 1,5 week is dit platform gerealiseerd wat mede door de support van Port of Amsterdam mogelijk is gemaakt'.

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam; 'De haven vervult een belangrijke vitale functie in deze tijd. Wij denken ook in deze crisistijd mee met de bedrijven. Havenspot is hier een voorbeeld van. Als matchmaker willen we de bedrijven een helpende hand bieden. Dit initiatief draagt er aan bij dat we samen door deze tijd kunnen komen'.