Vacature sluit op 10 november 2021

GEPLAATST OP 13 SEPTEMBER 2021

Schipper

Is dit jouw droomjob?


Opleiding

MBO

Ervaring

Medior

Plaats

Rotterdam

Dienstverband

Vast


Werkgever

Verenigde Tankrederij

Lees over werkgever

Vestiging(en)

Nijmegenstraat 1, 3087 CD Rotterdam

Bekijk op kaart


Beroepen

Schipper

Sector

Rederij
Functieomschrijving

Positie in de organisatie

De Schipper heeft een leidinggevende functie aan boord waarbij hij direct aan de Kapitein rapporteert. De Schipper moet indien nodig de Kapitein kunnen vervangen met betrekking tot navigatie, ladingbehandeling en onderhoud. De Schipper ontvangt zijn opdrachten van de Kapitein. De Schipper rapporteert aan de kapitein of bij diens afwezigheid aan de Bevrachting inzake de uitvoering van reisopdrachten, Technische Dienst inzake het schip en aan de HR afdeling inzake de bemanning.

 

Doel van de functie

De Schipper is mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle handelingen noodzakelijk voor een goede en veilige uitvoering van de transporten conform de opdrachtspecificaties en de geldende voorschriften.

 

Verantwoordelijk voor

 • Het bewust veilig werken conform rederij, opdrachtgevers en wettelijke voorschriften en instructies;
 • Het gebruik van de voorgeschreven PBM’s;
 • De uitvoering van de Gezagvoerder gegeven opdrachten;
 • Het wekelijks schoon achterlaten van zijn hut aan het einde van de werkweek;
 • Het informeren van de afdeling Bevrachting voorafgaande aan, gedurende en na afloop van het laden, transport en lossen van (bulk)goederen;
 • Het onderhouden van de contacten met gezaghebbende functionarissen op laad- en loslocaties in het kader van uit te voeren laad-/loswerkzaamhe­den;
 • Het opnemen van contact bij problemen met betrekking tot het laden, vervoer of lossen met de afdeling Bevrachting;
 • Het toezien op de (eigen) monstername;
 • De goedkeuring (aftekening) van genomen monsters door Verenigde Tankrederij BV.

 

Mede verantwoordelijk voor

 • Het uitvoeren van reisopdrachten conform de opdrachtspecificaties en de geldende voorschriften (inter­ne, opdracht­gever en wettelijke) voor het laden, vervoeren en lossen;
 • Dat aanvullende ladingbehandelingen tijdens het transport (zoals tanks reinigen, blenden, rondpompen en lucht injecteren) op juiste wijze plaatsvinden;
 • Een correcte registratie van alle transport gegevens en het voeren van een gedegen scheepsadministratie inclusief registratie volgens het CDNI verdrag;
 • Het dagelijkse en periodieke onderhoud van het schip inclusief toebe­horen en de planning van dagelijkse en periodieke onder­houds- en repara­tiewerk­zaamhe­den;
 • In het bezit van alle benodigde documenten/vergunningen;
 • De begeleiding van de leerlingen CA;

Taken

 • Zorgt voor de uitvoering van de gezagvoerder gegeven opdrachten;
 • Zorgt in het kader van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor de afstemming met de Kapitein en de Technische Dienst;
 • Verzorgt in overleg met de gezagvoerder de administratieve procedures die noodzake­lijk zijn om te voldoen aan alle wettelijke en formele bepalingen die gesteld worden aan het in de vaart houden van de sche­pen.
 • Geeft uitvoering aan het personeelsbeleid en is verantwoordelijk voor de voorlichting en praktijkscholing van personeel, zodat zij de nodige kennis en vaardigheden opdoen ten aanzien van de aard en uitvoering van het werk;
 • Zorgt en handelt na een ongeval, al dan niet, met ernstige afloop direct voor de verzorging en schakelt de nodige instanties in (calamiteitenplan);
 • Voor een goede overdracht bij de ploegwissel;
 • Voor het correct invullen van Dynamics;
 • Voor het dagelijks correct invullen van de weekrapporten;
 • Voor het correct invullen van het vaartijdenboek en de naleving van de vaartijdenwet.

 

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu

 • Stimuleert het kwaliteits- en milieubewustzijn van de bemanning door het geven van duidelijke instructies;
 • Rapporteert problemen binnen zijn werkterrein aan de Kapitein of de afdeling Technische Dienst en geeft de aanzet tot mogelijke maatregelen;
 • Is mede verantwoordelijk voor de naleving van de opge­stelde procedures en voorschriften zoals vastgelegd in het kwaliteitssysteem;
 • Ziet er op toe en is mede verantwoordelijk voor het onderhouden en aanpassen van het Kapiteins- en vloothandboek;
 • Is mede verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de bemanning en op het schip aanwezige derden;
 • Is mede verantwoordelijk voor de uitgifte van persoonlijke beschermings­middelen;
 • laat zich door de bemanning, Kapitein en/of Technische Dienst zo vaak als nodig informeren over de veiligheids-, gezondheids- en milieuomstandigheden op het schip en neemt indien nodig corrigeren­de en/of preventieve  maatregelen;
 • Ziet er op toe dat al het materieel goed wordt onderhouden;
 • Is op de hoogte van de procedure calamiteiten en het calamiteitenplan aan boord van het te werk gestelde schip;
 • Is op de hoogte van soorten calamiteiten;
 • Het herkennen van type alarmeringen;
 • Is bekend met de werking noodstop ;
 • Is bekend met het noodstuurwerk en noodbediening stuurhuis zakken
 • Zorgt voor een representatief schip en bemanning waaronder hygiënische woon- en werkomstandigheden.

 

Bevoegdheden

 • Is in overleg met de Gezagvoerder, of bij diens afwezigheid en afdeling Bevrachting en/of Technische Dienst, bevoegd tot het nemen van beslissingen omtrent de voort­gang van werkzaamheden;
 • Is bevoegd onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door de bemanning te initi­ëren na overleg met TD;
 • Is in overleg met de Gezagvoerder, of in diens afwezigheid de afdeling Technische Dienst en Bevrachting, bevoegd tot het stilleggen van de scheepvaartactiviteiten indien dit uit kwali­teits-, veilig­heids- of milieu oogpunt wenselijk is.
Functie-eisen
 • Bij voorkeur in bezit van VT Captain’s Academy Certificaat 1,2 en 3;
 • In bezit van Matrozen diploma;
 • In bezit van Schipper diploma; Grootvaarbewijs AB; Rijnpatent voor het Nederlandse deel van de Rijn; Rijnpatent; Marifooncertificaat; Radar diploma; ADN Basis; ADN Chemie;
 • Minimaal twee jaar ervaring als Stuurman in de binnentankvaart, voorkeur bij VT;
 • Organisatorische en leidinggevende capaciteiten;
 • In bezit van een geldig dienstboekje;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Goede beheersing van de nautische Engelse taal in woord en geschrift;
 • Goede beheersing van de nautische Duitse taal in woord en geschrift.

Verenigde Tankrederij

Bekijk werkgever

Vestiging

Verenigde Tankrederij Rotterdam - Hoofdvestiging

Nijmegenstraat 1, 3087 CD Rotterdam

Sollicitatieinformatie
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan via de onderstaande button.
Solliciteer
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vragen over de vacature?

Robin Overgaauw

010 4876 233

Andere vacatures van Verenigde Tankrederij
GEPLAATST OP 17 SEPTEMBER 2021
Stuurman

image

Verenigde Tankrederij

Rotterdam

GEPLAATST OP 7 SEPTEMBER 2021
Leerling Matroos / Lichtmatroos

image

Verenigde Tankrederij

Rotterdam

GEPLAATST OP 25 AUGUSTUS 2021
Matroos

image

Verenigde Tankrederij

Rotterdam

Gerelateerde vacatures
GEPLAATST OP 27 AUGUSTUS 2021
Allround Schipper Drijfkraan

image

ZHD Stevedores

Dordrecht

GEPLAATST OP 7 SEPTEMBER 2021
WID Schipper

image

Van Oord

Rotterdam

GEPLAATST OP 16 SEPTEMBER 2021
Schipper Binnenvaart

image

AVR

Rotterdam

GEPLAATST OP 2 SEPTEMBER 2021
Schipper

image

Van Oord

Rotterdam