luchttalent.nlinfratalent.eucitytalent.nlVacature plaatsen
Open Vervuld

Geplaatst
 • 11 februari 2019
Sluitingsdatum
 • 26-02-2019
Bedrijfsonderdeel/Vestiging
 • Evides Kralingen (productielocatie)
Plaats
 • Rotterdam
Opleiding
 • MBO
Werkervaring
 • 1 tot 2 jaar
Branche
 • Water t.b.v. Industrie en Consument
Doorsturen

Ook bij Evides Waterbedrijf (en bedrijfsonderdelen)
Opleidingen en relevante vacatures

 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
Evides Waterbedrijf in beeld
Operatie en Beheer (O&B) draagt bij aan de 24/7 drinkwaterlevering van goede kwaliteit en druk door het onderhouden van de assets en het minimaliseren van het aantal en de duur van de storingen in combinatie met prettige klantbediening. Snel en adequaat oplossen van een storing is een kans om klanten te laten zien dat Evides een betrouwbaar waterbedrijf is. Team Operationele ondersteuning (OO) is operationeel serviceprovider t.b.v. kort cyclische werk. OO voert operationele regie over storingen en geplande werkzaamheden met beperkte complexiteit. Deze regierol vertaalt zich in voorbereiding, toezicht en projectmanagement. Op de afdeling Operatie & Beheer is een vacature ontstaan voor de functie van Medewerker Operatie & Beheer (standplaats Rotterdam) binnen het team Operationele Ondersteuning.

Functieomschrijving

Als Medewerker Operatie en Beheer draag je zorg voor de uitvoering van het operationele beheer en onderhoud aan het leidingnet door eigen medewerkers en aannemers.

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn de volgende:

 • Je voert de werkvoorbereiding uit voor de beheer- en onderhoudswerkzaamheden én de uitvoering van projecten en aansluitingen;
 • Je houdt toezicht op werkzaamheden aan het leidingnet door eigen monteurs of aannemerij;
 • Je neemt deel aan de binnendienst als regievoerder over storingen;
 • Je verstrekt opdrachten aan de aannemerij;
 • Je bereidt spuiplannen voor en begeleidt de uitvoering daarvan;
 • Je verzorgt en valideert draaiboeken transportleiding en controleert de kwaliteit van de uitvoering hiervan;
 • Je voert proefafsluitingen uit, ter vergroting van het inzicht in het leidingnet;
 • Je onderzoekt schades, klachten etc. en handelt de daaruit te verrichten technische activiteiten waaronder calculaties af;
 • Je verzorgt de technische en administratieve gegevens over de uitgevoerde werkzaamheden;
 • Je bent aanspreekpunt voor gemeente en waterschappen t.b.v. beheer- en onderhoudswerkzaamheden;
 • Je neemt deel aan de consignatiedienst in de rol van Coördinator Infra.

Functie-eisen

Heb jij ...

 • een mbo-diploma niveau 4, bij voorkeur in een technische richting?
 • aanvullende scholing gevolgd binnen het vakgebied?
 • één tot drie jaar relevante werkervaring?

Ben jij ...

 • iemand die op een resultaat- en kwaliteitsgerichte manier zijn/haar werk doet?
 • goed in samenwerken en iemand die gemakkelijk initiatief neemt?

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Arbeidsvoorwaarden

Deze functie is ingedeeld in functiegroep 8 van de WWB-cao. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Evides Waterbedrijf

Hele presentatie bekijken

Om tot een uit­ste­ken­de kwa­li­teit drink­wa­ter te komen maken we ge­bruik van de juis­te tech­no­lo­gieën. Zo zui­ve­ren we het water op ver­schil­len­de lo­ca­ties met be­hulp van ul­tra­vi­o­let licht, een zeer ef­fec­tie­ve en mi­li­eu­vrien­de­lij­ke me­tho­de. Evi­des ge­bruikt di­ver­se bron­nen voor de pro­duc­tie van drink­wa­ter: op­per­vlak­te­wa­ter uit de Maas, grond­wa­ter en duin­wa­ter. Dit ruwe water zui­vert Evi­des op di­ver­se pro­duc­tie­lo­ca­ties in het ver­zor­gings­ge­bied.  Daar­bij zijn we da­ge­lijks bezig met het con­tro­le­ren en on­der­hou­den van ons 13.000 km lei­ding­net. Evi­des In­du­strie­wa­ter is daar­en­te­gen een be­lang­rij­ke spe­ler op de in­ter­na­ti­o­na­le markt voor de zui­ve­ring van in­du­strie- en af­val­wa­ter. Evi­des ont­werpt, bouwt én be­heert zui­ve­rings­in­stal­la­ties voor de che­mi­sche, pe­tro­che­mi­sche, ener­gie- en voe­dings­mid­de­len­in­du­strie. Zoals bij­voor­beeld de af­val­wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­la­tie van lucht­ha­ven Schip­hol. Bo­ven­dien werkt Evi­des met de in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­tie Vi­tens-Evi­des In­ter­na­ti­o­nal aan drink­wa­ter­pro­jec­ten in Viet­nam, Ghana, Mo­zam­bi­que en Mon­go­lië. Zo dra­gen we bij aan het be­ha­len van de mil­len­ni­um­doel­stel­lin­gen voor schoon drink­wa­ter.


Naar onze volledige presentatiepagina
Onze andere vacatures
Terug naar boven

Sollicitatie-informatie

Heb je interesse in de functie van Medewerker Operatie & Beheer en wil je meer informatie, neem dan contact op met Bram Vergeer, Teamleider Operationele Ondersteuning op 06 - 10 28 28 94. Je kunt direct online solliciteren en een CV en motivatiebrief meesturen. Graag ontvangen wij je reactie vóór dinsdag 26 februari 2019.

Het aanvragen van een VOG is onderdeel van de selectieprocedure. 
Wij kunnen in het kader van deze sollicitatieprocedure je LinkedIn-account raadplegen.

Terug naar boven

Opleiding en relevante vacatures

Hieronder vind je gerelateerde vacatures, trainingen en opleidingen die aansluiten bij deze functie.
Interessant als je nog niet de vereiste competenties voor deze functie bezit en graag een (aanvullende) training wilt volgen of je staat voor de keuze van een vervolgstudie en zoekt een opleiding die aansluit bij deze functie of branche.
Terug naar boven

Evides Waterbedrijf in beeld

 • Evides Waterbedrijf - Ons werk: van bron tot tap

  Elke dag zorgt Evides Waterbedrijf voor drinkwater in Zuidwest-Nederland, voor industriewaterdiensten in binnen- en buitenland en voor de verwerking van afvalwater. Weten welke weg het water aflegt? Bekijk ons werk: van bron tot tap.
 • Evides Industriewater - corporate film

 • Met MBO-techniek aan de slag bij Evides

  Ga er maar voor
 • Evides

  Evides Waterbedrijf is één van de grootste waterbedrijven in Nederland.
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...
 • Evides

  Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die...