Doorsturen
Geplaatst
 • 28 juni 2019
Sluitingsdatum
 • 31 juli 2019
Vestiging
 • Hutchison Ports ECT Delta terminal
Plaats
 • Maasvlakte Rotterdam
Opleiding
 • HTS
Beroepen
 • Maintenance Technician
 • Technician
Branches
 • Overslag
 • Opslag
 • Containers
Watertalent contact
Volg ons via:
Op de ECT Terminals binnen de afdeling Technische Onderhoudsdienst ontstaat een vacature in de functie van 
 
Sr Technisch Specialist Installatie Verantwoordelijke Hoogspanning en Infra
 
Aandachtsgebied: Technisch Specialist als Installatie Verantwoordelijke Hoogspanning en Infra

Functieomschrijving

Positie in de organisatie
De Technisch Specialist ressorteert onder de Manager Bedrijfsbureau van de Technische Onderhoudsdienst.


Functie-inhoud:
 • Leidt diverse technische projecten; coördineert, begeleidt, controleert de uitvoering en draagt zorg voor het beheer van planning en budget. Houdt betrokkene(n) op de hoogte van voortgang.
 • Verzorgt informatie en documentatie bij aanpassingen e.d. Stelt technische-/ veiligheids-/ onderhoudsvoorschriften en instructieboeken op.
 • Draagt bij aan het opstellen van technische specificaties van nieuwbouwactiviteiten van Hoog- en Laagspanningsinstallaties in de Infra structuur.
 • Is vanuit zijn specialisme verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de elektrische installaties zowel laag als hoogspanning van de infra structuur, tot aan de laagspanningszijde van de transformatoren op het equipment.
 • Analyseert storingsoverzichten, signaleert en bestudeerd herhaaldelijk voorkomende problemen, adviseert over prioriteiten en komt met voorstellen tot verbetering.
 • Ziet er op toe dat, wanneer ingeroepen bij acute problemen, er binnen de kortst mogelijke tijd een adequate oplossing gevonden wordt. Stelt hierin prioriteiten en schat risico’s in. Is verantwoordelijk voor de uitvoering en veiligheid.
 • Maakt modificatievoorstellen en adviseert de Manager Bouwtechnische Onderhoudsdienst hierover.
 • Is uit hoofden van zijn functie oproepbaar en loopt stand-by-diensten.
 • Controleert elektrotechnische werkzaamheden en de veiligheid hiervan en stelt deze in bedrijf.
 • Controleert en maakt schakelbrieven voor het schakelen in Hoog- en Laagspanning.
 • Maakt contacten met externe afnemers en controleert hun installaties en maakt overdracht verklaringen.
 • Draagt zorg dat het tekeningenpakket up to date gehouden wordt.
 • Instrueert het personeel bij nieuwe en gemodificeerde installaties
 • Inventariseert risico verhogende omstandigheden en treft maatregelen hiervoor.
 • Beheert het inspectiebeleid en laat dit uitvoeren.
 • Bij onveilige situatie, in de elektrische installaties, de operatie of werkzaamheden stil leggen.
 • Maakt werkvoorschriften en procedures voor het werken aan elektrische installaties.

Functie-eisen

 • HTS werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Energietechniek
 • Bezit diploma Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijk op hoog- en laagspanningsgebied
 • Inzicht in de ECT-TOD organisatie en de onderlinge samenhang van de (B)TOD- werkzaamheden
 • Kennis en Kunde van het ontwerpen en berekenen van Hs en Ls installaties in de infra techniek
 • Kennis en Kunde in het toetsen van ontwerpen op gebied van deze installaties.
 • Kennis en kunde van inkoop Energie contracten inclusief het inkopen van Electra via de Energiebeurs.
 • Overleg partner kunnen zijn voor gesprekken met netbeheerders (bijv. Stedin, Tennet, etc.).
 • Kennis van de bij ECT aanwezige installaties binnen zijn vakgebied
 • Benodigde kennis op het gebied van kosten, veiligheid, ARBO, equipment en systemen en voorschriften
 • Voldoende kennis van het productieproces
 • Continue op de hoogte blijven van laatste stand van zaken (documenten/seminars/beurzen)
 • Ervaring met vergelijkbaar equipment en installaties
 • Financieel en statistisch inzicht.

Vaardigheden:
 • Sociale vaardigheden;
 • Vaardigheden op het gebied van proces/projectmatige werken;
 • Goede kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;
 • Analytische vaardigheden;
 • Helicopterview;
 • Heldere verslaglegging/rapportages;
 • PC skills en ervaring met Office-pakketen en onderhoudsmanagementsystemen.

Houding:
 • Integer;
 • Pro-actief ideeën aandragen en creëren van nieuwe aanpakken en oplossingen;
 • Snel en adequaat reageren met rust en structuur;
 • Vasthoudend en bij onvoldoende respons escaleren naar management;
 • Onderbouwend, vastleggend en nazorg;
 • Bij acute problemen zelf prioriteiten stellen en beslissingen nemen in lijn met het management en equipement verantwoordelijken informeren.

Arbeidsvoorwaarden

Bij ECT kom je terecht in een professioneel bedrijf met een no-nonsense mentaliteit. Dat laatste is misschien wel echt 'des havens'. De omgangsvormen zijn soepel, maar vragen een goed gevoel voor verhoudingen. Dat geldt zeker extern. ECT is een pure dienstverlener. Alles wat we doen staat in het teken van de klant.
We bieden een aantrekkelijk primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieinformatie

Heb je vragen over de inhoud van deze functie, dan ontvangen wij deze graag via recruitment@ect.nl. Je kunt direct solliciteren via de onderstaande button. De sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag in het Nederlands.

Onze overige vacatures

Branche

Hutchison Ports ECT Rotterdam