0 VACATURES

Deltalinqs

1
Sector
1
Vestiging


Over Deltalinqs
Wie zijn wij

Deltalinqs is de ondernemersvereniging voor het Rotterdamse havengebied, of beter gezegd: belangenbehartiger van de leden. Zo’n 750 bedrijven en organisaties – meer dan 95 procent van alle ondernemers in de regio – zijn aangesloten bij Deltalinqs. Wij begeven ons uit naam van onze leden op het snijvlak van het private ondernemen en politiek-bestuurlijke besluitvorming. De activiteiten van Deltalinqs zijn gericht op versterking van de concurrentiepositie van het Rotterdamse haven- en industriegebied, duurzame ontwikkeling van het gebied en bevordering van een politiek en maatschappelijk draagvlak voor de uiteenlopende activiteiten van onze leden. Deltalinqs heeft ongeveer twintig medewerkers, van wie zeven mensen vakinhoudelijk en beleidsinhoudelijk actief zijn. Alle zeven hebben een academisch niveau en hebben veelal een technische of juridische achtergrond. De overige medewerkers zijn verantwoordelijk voor het secretariaat, de financiën en evenementorganisatie.

image
Wat doen wij

Bij onze activiteiten richten we ons op vier domeinen: milieu, veiligheid, infrastructuur en arbeidsmarkt. Op onze website noemen we ook nog de drie thema’s communicatie, economie en innovatie, maar die betreffen al deze vier domeinen. Terwijl de leden van onze ondernemersvereniging zich toeleggen op waar zij goed in zijn, namelijk ondernemen en zaken doen, richten wij ons op actuele ontwikkelingen. Alles wat vanuit politiek en overheid geïnitieerd wordt en van invloed is op het Rotterdamse haven- en industriegebied, heeft onze aandacht. Zo zijn wij nauw betrokken bij de besluitvorming over de Blankenburgtunnel, bij alle ontwikkelingen van de Tweede Maasvlakte, bij de revitalisatie van de A15. Een belangrijk onderwerp is het mobiliteitsmanagement van goederen en personen. Het havengebied moet immers optimaal bereikbaar zijn. . Wij lobbyen in Den Haag en in Brussel om in Rotterdam een innovatief ondernemersklimaat te bevorderen. We zoeken samenwerking met de arbeidsmarkt om de instroom van jongeren, en dan met name vanuit de technische opleidingen (MBO niveau 3 & 4), te vergroten. Onze bemoeienis met geluid- en stofoverlast past bij onze inzet om de huidige beschikbare milieuruimte intact te houden. Via het kennisnetwerk van de Deltalinqs University, dat toegankelijk is voor al onze leden, verspreiden wij de meest actuele kennis over veiligheid en de waarborging daarvan. Belangrijke gesprekspartners in Rotterdam zijn het Havenbedrijf Rotterdam (havenbeheer), de gemeente Rotterdam en andere overheidsdiensten, zoals milieudienst, douane en overige inspectiediensten.


Wat leer jij van ons

Wie bij ons komt werken, moet echt een generalist zijn. Je moet goed kunnen organiseren en een hoge mate van zelfstandigheid hebben. Je krijgt een duidelijke portefeuille en vertegenwoordigt onze leden in het kader van collectieve belangenbehartiging. In een mum van tijd ontdek je welke rol je kunt spelen als intermediair en beleidsadviseur tussen ondernemers en bestuurders. Het is jouw taak wederzijds begrip te kweken en het ondernemersklimaat in het Rotterdamse havengebied stap voor stap verder te helpen.

Waarom ben jij belangrijk voor ons

Graag willen wij de verjongingstrend die bij ons is ingezet, voortzetten. Bovenal zoeken we echt goede mensen. Die weliswaar volledig zelfstandig te werk kunnen gaan, maar ook zeer goed kunnen samenwerken, afstemmen en raakvlakken zoeken. Zo kunnen onze medewerkers de verenigingsleden immers optimaal bedienen. Met elkaar bieden wij het volledige spectrum aan expertise voor onze leden.
Werken in de Rotterdamse haven, de grootste van Europa, maakt in de regel trots, het is daar bijzonder. Wij kunnen zondermeer zeggen dat je bij Deltalinqs meespeelt in de Champions League, en dan minstens in de halve finale.


1 Sector
Overig

Locaties

Deltalinqs

tijdelijk

Rotterdam

Neem contact op