Laden
31 VACATURES

Van Oord

1
Sector
2
Vestigingen


Geplaatst op 22 juni 2022
Teamlead Maritime Purchasing

image

Van Oord

Rotterdam

Geplaatst op 20 juni 2022
Stuurman - Matroos Binnenvaart

image

Van Oord

Rotterdam

Over Van Oord
Wie zijn wij

Van Oord is wereldwijd actief als toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore energieprojecten (olie, gas en wind) met innovatieve oplossingen voor maritieme uitdagingen. De onderneming is wereldwijd actief in meer dan vijftig landen.

Van Oord is een in Nederland gevestigde, zelfstandige naamloze vennootschap. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Rotterdam. Onze medewerkers zijn betrokken, ondernemende professionals met een passie voor water en technologie. Zij kennen het belang van samenwerken met als doel het best mogelijke resultaat te bereiken. Door open en integer te zijn, bouwen zij aan wederzijds vertrouwen en respect.

Van Oord is een familiebedrijf dat maritieme oplossingen biedt die nu en in de toekomst van waarde zijn. Veiligheid, duurzaamheid en continuïteit gaan daarbij hand in hand. Van Oord heeft oog voor zijn waardeketen, die zich uitstrekt van toeleveranciers tot opdrachtgevers.

image
Wat doen wij
Wij zijn de toonaangevende, internationale aannemer en leggen ons toe op bagger-, waterbouwkundige en offshore projecten (olie, gas en wind). In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers creëren wij innovatieve, duurzame oplossingen en veilige werkomstandigheden. 

De groeiende wereldbevolking heeft behoefte aan meer ruimte en de vraag naar energie stijgt voortdurend. Toenemende wereldhandel vraagt om meer en betere havenfaciliteiten, terwijl klimaatverandering kustgebieden bedreigt. Van Oord biedt innovatieve oplossingen voor deze wereldwijde maritieme uitdagingen; nu en in de toekomst.

Wat leer jij van ons
Van theorie tot praktijk
Het traineeshipprogramma geeft een compleet beeld van Van Oord als aannemer van bagger-, offshore en offshore windprojecten. De cursussen, trainingen en werkervaringen bij de verschillende afdelingen  maken het een leerzaam jaar. Behalve theorie komt ook de praktijk ruimschoots aan bod.

Veiligheidsinstructies en training
De voornaamste doelstelling van ons veiligheidsbeleid is het voorkomen van persoonlijk letsel bij medewerkers. Daarom vinden we het noodzakelijk om de veiligheidstandaard te blijven verbeteren om zo de kans op letsel te minimaliseren. We willen zo verzekeren dat onze medewerkers de noodzakelijke veiligheidskennis en vaardigheden bezitten om veilig te werken.

Training

Om ervoor te zorgen dat onze veiligheidsregels bekend zijn en worden toegepast, bieden we onze medewerkers verschillende veiligheidstrainingen aan. We hebben drie specifieke veiligheidstrainingen die hiervan de basis vormen.

Alle interne en externe trainingen worden begeleid en gefaciliteerd door ons interne opleidingscentrum Van Oord Academy.

Toolbox talks
Binnen Van Oord worden regelmatig zogenaamde Toolbox talks gegeven door leidinggevenden. Toolbox talks zijn korte bijeenkomsten of presentaties over bepaalde werkmethoden, veiligheidsmaatregelen of planning van werkzaamheden. Bij Van Oord worden Toolbox talks gehouden wanneer nieuwe activiteiten uitgevoerd worden op projecten of de werkmethoden wijzigen. Ook wanneer werkmethoden of activiteiten niet wijzigen, is het regel dat Toolbox talks gegeven blijven worden. Toolbox talks heten zo omdat ze op de werkvloer worden gegeven vlak voordat het werk begint. Letterlijk dus bij de ‘toolbox'.

Waarom ben jij belangrijk voor ons

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu gaan bij Van Oord boven alles. Veilig en goed werken is van cruciaal belang voor het succes en de continuïteit van onze onderneming.

Het voornaamste doel van ons veiligheidsbeleid is veilig werken en het voorkomen van persoonlijk letsel bij medewerkers. Daarom vinden wij het noodzakelijk de veiligheid te blijven verbeteren om zo de kans op letsel en schade te minimaliseren.

Ons Work Safe programma presenteert vragen die wij ons moeten stellen om de werkomgeving zo veilig mogelijk te maken. Dus, bijvoorbeeld, wat moet je gedurende het uitvoeren van je werk wel doen en wat vooral niet. De Work Safe-regels zijn gebaseerd op een analyse van de meest voorkomende soorten incidenten uit onze branche. Hieruit zijn allerlei lessen getrokken. Op die manier kunnen we nu en in de toekomst nog veiliger werken.

Het Work Safe Rules boekje, de posters en de DVD's laten de acht meest voorkomende soorten incidenten uit de branche zien. Per item wordt er aandacht gegeven aan de Do’s en Dont’s. Deze Work Safe-regels gelden voor personen die betrokken zijn bij projecten van Van Oord en haar onderaannemers.


1 Sector
Maritiem

2 Vestigingen

Van Oord

Schaardijk 211
3063 NH, Rotterdam

Van Oord Offshore bv

Jan Blankenweg 2
4207 HN, Gorinchem

Neem contact op