2 VACATURES

Port of Amsterdam

350
Medewerkers
1
Sector
1
Vestiging


Geplaatst op 18 november 2021
Havenbeambte

image

Port of Amsterdam

Amsterdam

Geplaatst op 12 november 2021
Internship: Start-up scout for innovation team

image

Port of Amsterdam

Amsterdam

Over Port of Amsterdam
Wie zijn wij

Port of Amsterdam opereert in een internationale omgeving waar goederen binnenkomen en vertrekken via de zee, het binnenwater, rail en de weg. Port of Amsterdam beheert het Amsterdamse havengebied. 

Aan de landkant betekent dit dat bedrijven die zich hier willen vestigen, bij ons grond in erfpacht kunnen afnemen. Wij onderhouden het gebied, leggen wegen aan en bieden voorzieningen voor onze erfpachters. We leggen kades aan waar die nodig zijn. Kortom er wordt geïnvesteerd in de infrastructuur.

Aan de waterkant betekent dit dat havenbekkens worden aangelegd en dat wij zorgen voor een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afhandeling van zee- en binnenvaartschepen. Nautisch spelen we een centrale rol van IJmuiden tot Amsterdam, vanaf het moment dat de loods contact maakt met een zeeschip tot het moment dat het schip aan een kade afmeert.

image
Wat doen wij

Bij Port of Amsterdam werken zo’n 350 mensen. Zij zetten zich dagelijks in om het havengebied optimaal geschikt te maken en te houden voor de bedrijven die hier actief zijn. Zo is er de Commerciële Sector en de afdeling Infrastructuur en Milieu. Zij zetten zich in voor een zo goed mogelijk vestigingsklimaat met een optimale infrastructuur. De mensen op deze afdelingen onderhouden de contacten met alle bedrijven, denken mee als ze willen uitbreiden en helpen bij het oplossen van infrastructurele problemen. Ook zetten zij zich in voor het versterken van de arbeidsmarkt en voeren zij gesprekken met de douane over een efficiëntere afhandeling en controle van goederen. Uiteraard  zijn er stafafdelingen als Communicatie, P&O, Juridische zaken, PR en Financiën. De Divisie Havenmeester is de grootste afdeling. Zij  begeleiden de binnenkomende en vertrekkende zee- en binnenvaartschepen, vanuit het verkeersbegeleidingscentrum in IJmuiden.

Werken in de Amsterdamse haven
Er werken ongeveer 59.000 mensen in de havenregio van het Noordzeekanaal-gebied, bij zo’n 1500 bedrijven. Er zijn ‘natte’ bedrijven die aan het water gelegen zijn. Daarachter, in de drogere gebieden, bevinden zich de bedrijven die niet direct een kade nodig hebben maar hun producten, grondstoffen of halffabricaten wel via het water krijgen aangeleverd of afvoeren. In de haven is veel overslag in olieproducten, kolen, benzine, cacao, auto’s, agribulk zoals sojabonen en kunstmest, containers en bouwmaterialen. Bio-energie is sterk in opkomst. Ook vele cruiseschepen leggen aan in Amsterdam, afgelopen jaar waren dit er 137.

De haven als werkomgeving
Als Port of Amsterdam weten we dat de Amsterdamse havenbedrijven de komende 10 jaar veel geschoold en gemotiveerd personeel nodig hebben. We zien het als onze taak hen te helpen de randfactoren van deze arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast heeft de bereikbaarheid van de bedrijven voor het personeel onze aandacht, ook zoeken we samenwerking met een bedrijven in de markt als Watertalent om de arbeidsmarkt optimaal te ontsluiten voor diegenen die werk zoeken.


Havenwerk anno nu

Havenwerk anno nu is niet meer te vergelijken met dat van 1911, toen mannen met zware zakken op hun schouders over smalle treeplankjes liepen. Het is nu vooral logistiek werk. Er gebeurt veel aan planning (van schepen, lading, vervoer, overslag, opslag), er wordt steeds meer ict gebruikt, er zijn veel functies in marketing en sales. En het is veel internationaler geworden.

Natuurlijk blijft de haven een stevige en robuuste omgeving waar beroepen bij horen als: kraandrijver, monteur, assemblage- en magazijn-medewerker, forklift- en vrachtwagenchauffeur, havenoperator op de terminal.

Voor het werk in de haven  is het belangrijk dat je gedisciplineerd bent, van aanpakken houdt, met elkaar samenwerkt en goed communiceert. Dit hangt sterk samen met veiligheid. Als je ziet hoe groot de bakken zijn die hier aan een kraan langs komen suizen of de omvang van de containers ziet. Dan moet je via de radio heel precies aanwijzingen kunnen geven aan een kraanmachinist, die je niet ziet, zodat een dergelijke lading veilig op de juiste plek terecht komt.

Het havenwerk heeft heel veel niveaus, maar van hoog tot laag wordt zeer veel met digitale middelen gewerkt. De warehousemedewerker krijgt via een koptelefoon  te horen wat hij uit de loods moet halen, hij moet computerschermen aflezen en producten scannen. De kraanmachinist leest op een scherm waar hij mee bezig is, en de planners van goederenstromen doen alles vanaf computerschermen.
De haven wordt steeds meer een informatieknooppunt waar ketenregisseurs, op basis van heel veel digitale gegevens, zorgen dat goederen van welke haven ter wereld ook naar Amsterdam komen en vandaar uit verder vervoerd worden naar het Europese achterland.

Waarom ben jij belangrijk voor ons

In het havengebied gaat veel gebeuren de komende jaren. De overslag in goederen verdubbelt naar 120 mlj ton, de digitalisering neemt verder toe, we gaan nog meer recyclen en andere inspanningen op het gebied van innovatie en duurzaamheid verrichten. De Amsterdamse haven wordt steeds meer een regie-knooppunt, ook naar het Europese achterland. Daar zijn planners en regisseurs voor nodig die lading kunnen organiseren en coördineren, gebruik makend van diverse modaliteiten als weg, water, rail en lucht. We hebben de ambitie om een ‘New Energy Hub’ te worden. Amsterdam is al de grootste benzinehaven en de tweede kolenhaven van Europa. Zo hebben we veel windmolens in het havengebied en is de opslag van bio-fuels in opkomst.

In de periode tot 2020 zullen er 8.000 mensen met pensioen gaan in het Noordzeekanaal-gebied. We hebben dus veel mensen nodig, met diverse specialisme en op diverse niveaus.


1 Sector
Overig

Locaties

Port of Amsterdam

De Ruijterkade 7

1013 AA, Amsterdam

Neem contact op