0 VACATURES

Nederland Maritiem Land

1
Sector
1
Vestiging


Over Nederland Maritiem Land
High Tech, Hands On
Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Met 21.265 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 263.328 mensen, realiseert de sector een totale toegevoegde waarde van 23,2 miljard euro.
image

Wat doen wij

Stichting Nederland Maritiem Land (NML) is de netwerkorganisatie van de maritieme sector en is in 1997 uit de markt ontstaan, in het verlengde van het toen nieuwe Nederlandse scheepvaartbeleid.

Het verbindt alle bedrijven die werkzaam zijn in de maritieme deelsectoren met elkaar en met de overheid en de kennisinstellingen. De toegevoegde waarde van de stichting zit onder meer in versterking van de individuele maritieme branches door gezamenlijk branche-overstijgende initiatieven te nemen. NML promoot Nederland als maritieme natie. Het beschikt over maritieme kennis en heeft een groot relatienetwerk. De organisatie wordt privaat gefinancierd en op project basis wordt getracht cofinanciering binnen te halen, dat volledig aan de projecten besteed zal worden. Individuele toonaangevende maritieme bedrijven en  brancheverenigingen dragen de structuur van NML en samen vormen ze een breed bestuur dat de gehele maritieme sector weerspiegeld.


1 Sector
Maritiem

Locaties

Nederland Maritiem Land

Boompjes 40

3011 XB, Rotterdam

Neem contact op

Nederland Maritiem Land

info@maritiemland.nl

010 747 00 76