luchttalent.nlinfratalent.eucitytalent.nlVacature plaatsen

SFA-Testsystemen

Branche: Inspectie

Wie zijn wij

SFA-Testsystemen is een internationaal opererend dienstverlenend advies- en inspectiebureau gespecialiseerd op het gebied van bodembescherming, brandbeveiliging en legionella preventie. SFA-Testsystemen biedt vanaf oprichting in 2001 haar diensten aan bij onder andere tankstations, (petro-)chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie en recycling. Op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) voeren wij risico analyses uit. Wij inspecteren vloeistofdichte- en kerende voorzieningen, bedrijfsrioleringen en overige bodembeschermende voorzieningen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in PGS-vraagstukken met specifieke aandacht voor PGS-29 waarbij we met behulp van 3D-meetapparatuur (laserscanners) tank(bund)-inhoudsmetingen uitvoeren.

SFA-Testsystemen is REOB-gecertificeerd en als zodanig gespecialiseerd in het onderhouden, controleren en leveren van brandblusmiddelen. Ook voeren wij inspecties uit van waterreservoirs(tanks) van onder andere sprinklerinstallaties.

SFA-Testsystemen is geaccrediteerd als type A inspectie-instelling met betrekking tot het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en rioleringen conform AS6700, protocollen 6701, 6703 en 6704. Daarnaast REOB-gecertificeerd voor onderhoud aan brandblusmiddelen. Kwaliteit en veiligheid vormen belangrijke hoekstenen van onze bedrijfsvoering. Dit is geborgd in de VCA** en ISO-9001 certificering

Geschiedenis

In het voorjaar van 2001 wordt SFA-Testsystemen opgericht. SFA-Testsystemen zal zich in eerste instantie met name bezig houden met inspecties van vloeistofdichte vloeren bij tankstations. Zoals de naam van ons bedrijf al aangeeft, hebben wij nooit de intentie gehad om een doorsnee inspectie bureau te zijn. Vanaf het ontstaan van SFA-Testsystemen streven wij ernaar om meerwaarde aan onze opdrachtgevers te kunnen bieden. Dat doen we met het toepassen van onze producten en diensten en het uitwerken van innovatieve ideeën.

Kostenbesparingen realiseren voor onze opdrachtgevers staat daarin altijd centraal. De ontwikkeling en toepassing van het SFA Luchttestsysteem heeft daarin een belangrijke bijdrage geleverd. Vanaf het moment dat het inspecteren van vloeistofdichte vloeren actueel is, hebben wij in bepaalde gevallen twijfels gehad bij de resultaten die volgen uit visuele inspecties. Eigenaren en gebruikers van vloeistofdichte vloeren geven geld uit aan reparaties omdat op basis van visuele inspecties vloeistofdichte vloeren worden afgekeurd. In bepaalde gevallen terecht, maar in heel veel gevallen ook onterecht. Ruime ervaring heeft dat inmiddels aangetoond. Door toepassing van het SFA Luchttest systeem hebben wij grote kosten kunnen besparen voor onze opdrachtgevers op gebied van onderhoud aan vloeistofdichte vloeren. In eerste instantie voor met name de oliemaatschappijen, maar inmiddels ook voor veel opdrachtgevers uit andere bedrijfstakken als de (petro)chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, defensie, recycling, transportsectorvoor, metaalsector en agrarische sector in binnen- en buitenland.

Mede door vraag vanuit onze opdrachtgevers hebben wij onze dienstverlening in de jaren uitgebreid op meerdere gebieden. Dit heeft ertoe geleid dat de organisatiestructuur inmiddels is opgebouwd uit een vijftal Business Units, te weten Bodembescherming, Brandbeveiliging, Legionella Preventie, Tankinspectie en Microbiologically Influenced Corrosion.

Inmiddels is SFA-Testsystemen uitgegroeid tot een internationaal opererend, dienstverlenend advies- en inspectiebureau.

Terug naar boven

Contact

SFA Rotterdam
Telefoon:040 - 248 70 15
Adres: 's Gravelandseweg 258
3125 BKSCHIEDAM