1 vestiging

- DCMR Milieudienst Rijnmond
Watertalent contact
Volg ons via:

Wie zijn wij

DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, veertien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. Voor ruim 1,2 miljoen inwoners werken we al ruim veertig jaar aan een veilige en schone leefomgeving.

Het werkgebied van DCMR heeft veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. Bij het bewaken van de milieukwaliteit werken we nauw samen met andere overheidsinstellingen, zoals politie, brandweer, inspectie SZW en GGD. In opdracht van lokale en regionale overheden zorgen we voor een leefbare en veilige regio, waar u prettig kunt wonen, werken en recreëren. Dat doen we onder meer door het maken van vergunningen en het handhaven van milieu- en veiligheidsregels.

Wat doen wij

DCMR heeft drie hoofdtaken:

  • Inspectie en handhaving milieuregels

We bewaken samen met andere overheidsinstellingen de milieukwaliteit in de regio Rijnmond. We houden toezicht op 26.000 bedrijven; we onderzoeken overlast, inventariseren risico’s en voeren bedrijfscontroles uit.  

  • Maken van vergunningen

We maken omgevings- en milieuvergunningen voor bedrijven in opdracht van gemeenten, provincies en de rijksoverheid. Het gaat om ongeveer 1.000 van de 26.000 bedrijven; andere bedrijven volgen algemene, landelijke regels voor veiligheid en milieu.

  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven

We voeren de vergunningverlening, inspecties en handhaving uit voor alle risicovolle industriële bedrijven (Brzo-bedrijven) en de grotere chemiebedrijven (RIE4-bedrijven) in de provincies Zeeland en Zuid-Holland.

Wat vind je bij ons

Werk je bij DCMR, dan draag je samen met je collega’s een grote verantwoordelijkheid. Onze uitdaging is het bewaken en verbeteren van de milieukwaliteit in het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied van Nederland: het Rijnmondgebied.

In onze regio hebben we te maken met ruim 27.000 ambitieuze bedrijven. Van olieraffinaderijen en overslagbedrijven tot restaurants en evenementenorganisaties. En in datzelfde gebied moeten 1,2 miljoen burgers kunnen rekenen op een veilige en schone leefomgeving. Die verschillende belangen zijn niet altijd gemakkelijk met elkaar te verenigen.

DCMR streeft continu naar een juiste balans en moet tegelijkertijd doortastend zijn. Dat is balanceren voor gevorderden. We zoeken dan ook ambitieuze en betrokken medewerkers. Specialisten die hun kennis en vaardigheden effectief willen inzetten en graag groeien in een professionele omgeving.

DCMR Milieudienst Rijnmond

Watertalent - Zo werkt het

1 vestiging

- DCMR Milieudienst Rijnmond