1 vestiging

A- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Branche

Weg- en Waterbouw
Watertalent contact
Bel of mail ons
Volg ons via:

Wie zijn wij

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is op 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie tussen het hoogheemraadschap van Schieland, het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard en een deel van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. 

Waterkwaliteit

Schoon water, dat is één van de hoofdtaken van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het gaat dan om het water dat je buiten om je heen ziet. Niet om drinkwater (dat is een taak van de drinkwaterbedrijven).

Ook het baggeren van watergangen is belangrijk. En Schieland en de Krimpenerwaard richt watergangen zo in, dat dit goed is voor de waterkwaliteit: natuurvriendelijke oevers, ecologisch maaibeheer of visstandbeheer.

Schieland en de Krimpenerwaard ziet toe op de naleving van afgesproken regels en handhaving ervan. Vooral de Waterwet, die sinds 2009 geldt, is belangrijk voor de zorg voor de waterkwaliteit.

Wat doen wij

Schieland en de Krimpenerwaard beheert het systeem van watergangen, boezems, stuwen, gemalen en inlaten in het beheersgebied. Het hoogheemraadschap zorgt voor een goed waterpeil in sloten en plassen.

Droge voeten, dat is één van de hoofdtaken van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De zorg voor het waterpeil is hierbij heel erg belangrijk.

Schieland en de Krimpenerwaard beheert het systeem van watergangen, boezems, stuwen, gemalen en inlaten in het beheersgebied. Het hoogheemraadschap zorgt voor een goed waterpeil in sloten en plassen door in natte perioden water af te voeren en in droge perioden aan te voeren.

Ook enkele wegen in het beheersgebied vallen onder beheer van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Namelijk: in de Krimpenerwaard, de wegen buiten de bebouwde kom (uitgezonderd de provinciale wegen).

Het hoogheemraadschap voert periodiek reconstructies uit aan wegen en fietspaden. Voor veiligheid en begaanbaarheid. Renovatie van een wegvak zorgt dat het weer 20 jaar voldoet aan de gestelde eisen. Op basis van weginspecties maakt Schieland en de Krimpenerwaard een lange termijnplanning. De interpretatie van verzamelde gegevens vindt plaats op basis van de bodemgesteldheid, de verkeersbelasting en praktijkervaringen. Per jaar reconstrueert Schieland en de Krimpenerwaard gemiddeld vijfhonderd tot duizend meter weg.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Watertalent - Zo werkt het

1 vestiging

A- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Branche

Weg- en Waterbouw